Informace v článku jsou vhodné pro typy webů: článek je vhodný pro web typu e-shop článek je vhodný pro informační typ webu

Cesta k cíli

Google Analytics umožňuje sledovat vícekrokovou cestu k  cíli, což jsou jednotlivé webové stránky, které měl uživatel cestou k dokončení cíle navštívit. Pokud nevíte, jak nastavit cíl, přečtěte si napřed článek Možnosti nastavení cílů.

Určení si cesty k cíli

předchozí kapitole jsme si jako cíl zvolili registraci a na nastavení toho cíle nyní navážeme. Při nastavení cíle je ještě před uložením k dispozici volitelné rozbalovací menu Cesta k cíli. Po kliknutí na znaménko + se vám rozbalí následující nabídka.

Přehled nastavení cesty k cíli

Než se pustíme do samotného vypisování jednotlivých kroků do formulářů, musíme si sami říci, co za kroky můžeme zaznamenávat.

Kroky při registraci

  1. Uživatel na libovolné z našich stránek klikne na tlačítko „registrace“ a je přesměrován na stránku se zahájením registrace.
  2. Po vyplnění údajů, kterými jsou jméno, příjmení, emailová adresa a heslo uživatel odešle údaje kliknutí na „odeslat údaje“. Tím je přesměrován na stránku Ověření údajů.
  3. Na stránce ověření údajů je uživatel vyzván k vyplnění ověřovacího kódu, který obdržel emailem. Uživatel vyplní kód, klikne na tlačítko ověřit a je přesměrován na stránku s poděkováním za registraci – tato stránka je finální cíl.

Zapsání kroků do Google Analytics

Nyní když máme jasně definované kroky vedoucí k našemu cíli, můžeme je zapsat snadno do připraveného formuláře.

Vyplněné jednotlivé kroky k cíli

Každý jednotlivý krok představuje novou stránku, kterou vyplníte do příslušného kroku. Cílová stránka se vyplňuje stále stejně. Stačí jen uložit cíl a vše již máte připravené. Od této chvíle Google Analytics začne rozpoznávat cíl i jeho kroky.

Tip: Všimněte si, že jednotlivé kroky započítáváme až na další stránce, kde se staly. Například vyplnění formuláře s údaji se splní až ve chvíli, kdy se načte stránka s ověřovacím kódem. Je dobré se proto zamyslet nad kompletní cestou k cíli a nejlépe si pomocí tužky a papíru tuto cestu pro lepší pochopení nakreslit.

Vizualizace cesty k cíli jako trychtýř

Nastavení cesty k cíli se používá především k aktivaci přehledu s názvem Vizualizace cesty jako trychtýř. Tento přehled naleznete v záložce Cíle na hlavním panelu.

Zobrazení cesty k cíli pomocí trychtýře

Z obrázku je dobře čitelné, kolik návštěv započalo cestu k cíli a kolik z nich cíle skutečně dosáhlo. Dále můžeme vidět, kam odešli uživatelé, kteří cestu přerušili. Vše máte velmi přehledně zobrazeno a vyčísleno jak v absolutních hodnotách, tak v procentuálních.

Tip: Pokud ve svém zobrazení cesty pomocí trychtýře uvidíte nějaký velký odliv návštěvníků, nejspíše je na stránce nějaká chyba. V našem případě vyplnili kontaktní informace pouze necelá 3 % návštěvníků. V takovém případě je ideální si projít celou cestu a snažit se najít důvod tak velkého odlivu zájmu. Může to být například velice dlouhý formulář, jehož vyplnění zabere příliš mnoho času, a proto jej většina návštěvníků odmítne vyplnit. Další možným problémem může být například špatné označení povinných údajů, kde si uživatelé nejsou příliš jisti tím, co mají vyplnit.


Zpětná vazba