Informace v článku jsou vhodné pro typy webů: článek je vhodný pro web typu e-shop článek je vhodný pro web typu vizitka článek je vhodný pro informační typ webu

Vyhledávání na stránkách

Máte na stránkách interní vyhledávání? Jistě pak oceníte rady, které v následující kapitole dozvíte. Pokud vaše stránky nemají tak rozsáhlý obsah, nebo obsahují jen málo jednotlivých stránek, je zbytečné umisťovat vyhledávání na stránky a tuto kapitolu můžete přeskočit. Pokračovat můžete poté článkem Cíle.

Je velice důležité znát, co na vašich stránkách uživatele vyhledávají. Může vám to ukázat skutečný zájem uživatelů o informace, služby nebo zboží. Neméně podstatná je také kontrola chyb v rámci struktury webu. Pokud uživatel vše jasně a správně chápe a dokáže se v rámci několika málo kliknutí dostat k informacím, které potřebuje, nemusí vyhledávání používat. Uživatel, který naopak marně hledá odpověď na své otázky, vyhledávání může použít.

Rozeznání vyhledávání

Rozeznání vyhledávání je třeba nastavit. V nastavení profilu Google Analytics se přes políčko upravit, které je nad hlavním přehledem vpravo, dostanete k nastavení. V přehledu dále můžete vidět, zda již máte, či nemáte rozeznání vyhledávání na webu aktivní.

Nastavení interního hledávání na stránkách

V samotném nastavení prohledávání webů poté zaškrtněte Sledování vyhledávání na stránkách, čímž se vám rozšíří nabídka o další parametry.

Jako další je zde parametr dotazu. Parametr dotazu je část adresy, v níž je uložena samotná hledaná fráze. Pokud nevíte, jaký parametr má právě vaše hledání, zjistíte to jednoduchým testem. Stačí do pole pro hledání na vašich stránkách zadat libovolný výraz například: „hledaneslovo“. Na stránce s výsledky se podívejte do adresy URL, v našem případě vypadá následovně: http://www.ukazkovy-web.cz/vyhledat­.html?q=hleda­neslovo. Jak můžete z URL vyčíst, hledané slovo je obsaženo v parametru q. Proto vyplníme jako parametr dotazu q.

Zbylé nastavení můžeme zachovat tak, jak nám Google radí.

Zapsání vyhledávacího parametru pro interní hledání

Přehled vyhledávání

Jednotlivé přehledy v sekci Hledání na stránkách

Veškeré informace a přehledy o vyhledávání máte po správném nastavení vyhledávání dostupné na hlavním panelu > Obsah > Hledání na stránkách

Jeden z nejzajímavějších přehledů se skrývá pod kapitolou Hledané výrazy. Zde si můžete prohlédnout, jaké různé výrazy byly na vašich stránkách vyhledávány.

Přehled hledaných výrazů interním vyhledáváním na stránkách

Z předchozího obrázku a z hledaných výrazů na něm můžete vidět, jaké výrazy jsou hledány nejčastěji. Ukázkové stránky by rozhodně potřebovaly upravit, aby byly zřetelněji vidět kontaktní údaje. Můžeme si všimnout, že 3 nejhledanější výrazy obsahují získání podobných informací.

Další zajímavý poznatek získáte, když do přehledu vložíte ještě jeden typ segmentu a to typ návštěvníka. Jak můžete vidět, noví návštěvníci mají s orientací na stránkách daleko větší obtíže, než návštěvníci, kteří stránku již v minulosti navštívili.

Tip: Podívejte se, jak dosahují plnění vašich cílů uživatelé, kteří používají vyhledávání a kteří jej nepoužívají. Sledujte hledané výrazy a zkuste si sami najít na svém webu to, co uživatelé nejčastěji vyhledávají. Zkuste se zamyslet nad tím, zda by nešlo některé často hledané dotazy upřednostnit, aby je více uživatelů nemuselo na stránkách hledat.


Zpětná vazba