Informace v článku jsou vhodné pro typy webů: článek je vhodný pro web typu e-shop článek je vhodný pro informační typ webu

Možnosti nastavení cílů

Nejprve vám ukážeme, jak si nastavit cíle v rámci Google Analytics. Ukážeme vám všechny možnosti nastavení cílů. Cíle se nastavují pro každý profil samostatně.

Možnosti nastavení cílů

Nastavení cílů je snadné a provádí se v nastavení profilu.

Nastavení cílů naleznete v nastavení profilu pod odkazem „Upravit“

Zadání cílů se provádí v nastavení účtu. V Google Analytics  je možně nastavit až 20 cílů v jednom profilu. Cíle jsou pro přehlednost rozděleny do 4 skupin po 5 cílích. Jde jen o rozmístění cílů do skupin, pořadí ani umístění nemá vliv na funkčnost jakéhokoli cíle.

V rámci Google Analytics jde standardně jako cíl nastavit 4 akce uživatele:

  • Zobrazení určité stránky.
  • Čas strávený na webu.
  • Počet zobrazených stránek během jedné návštěvy.
  • Uskutečnění určité události (až v nové verzi Google Analytics).

Každá varianta cíle se hodí k jinému účelu. Nejčastěji budete používat možnost nastavit jako cíl zobrazení určité stránky vašeho webu. Především proto, že se jedná o konkrétní akci uživatele. 

Nastavení profilu – přehled a přidání cílů

Klasickým případem je stránka s poděkováním za odeslání objednávky, která přesně určuje uživatele, kteří si objednali zboží. Stejný princip může být použit i pro odeslaný kontaktní formulář nebo pro úspěšné přihlášení uživatele do newsletteru.

Čas strávený na webu je vždy dvousečná zbraň. Příliš krátký čas v jednotkách sekund je pochopitelně špatným znamením, ale naopak příliš dlouhý čas strávený na vašem webu může znamenat, že uživatelé se na webu špatně orientují. Pro pochopení času stráveného uživateli na všem webu dobře poslouží sekce „Délka návštěvy“, kterou najdete v přehledech „Návštěvnosti“ v podsekci „Loajalita návštěvníků“.

Nastavení cíle jako počtu zobrazených stránek se může hodit tam, kde zobrazení stránky můžete pokládat za určitý přínos. Tato situace může například nastat ve chvíli, kdy na svých stránkách nabízíte prodejní plochu pro reklamu s platbou za zobrazení (CPM). Zde je zřejmá spojnice mezi zobrazením stránky a výdělkem. Další možnou situací může být informační server, který má za cíl poskytnout jeho návštěvníkům co nejvíce informací. Zobrazením například více než deseti stránek, vám návštěvník dává najevo, že ho obsah nejspíše velmi zaujal.

Z možností vytvoření vlastních cílů doporučujeme pracovat především s konkrétními zobrazeními stránek. Získáte tím lepší přehled o svém webu a jeho používání.

Nastavte si s námi konkrétní cíl

Samotné nastavení cíle si nejlépe ukážeme na příkladu. Pro ukázku si zvolíme za cíl registraci na stránkách.

Nastavení Registrace jako cíle

Nyní se podíváme, jak takovýto postup budeme zaznamenávat v Google Analytics.

První pole vás vybízí k zadání Názvu cíle. Ten si můžete libovolně určit, ale doporučujeme název, který nejvíce odpovídá skutečnosti, abyste se při větším množství cílů dokázali mezi nimi dobře orientovat.

Ve volbě aktivní cíl samozřejmě necháme vybranou volbu Zapnuto.

Pozice cíle je umístění v Google Analytics. Zde se vám automaticky nabízí první volné místo, které v účtu máte. Proto není nutné pozici měnit. Google Analytics umožňuje nastavit až 20 cílů, uspořádaných do 4 sad.

V dalším kroku typ cíle vybereme Cíl adresy URL, protože je to jediná varianta, která odpovídá naším potřebám. Po vybrání této položky se nám otevře podrobnější nabídka pro cíle.

Zadání informací k danému cíli

První, co v rozbalovacím okně uvidíte, je typ shody. Existují 3 následující typy shody:

Přesná shoda

Přesná shoda (anglicky exact match) odpovídá vždy adrese cílové stránky. Tuto variantu použijete, pokud je vaším cílem stránka, jejíž adresa se nemění.

Důležité je vědět, že jako cíl se neuvádí celá adresa, ale až část za doménou. Například http://www.jak­meritweb.cz/kon­takt.html budete zadávat jako cílovou adresu /kontakt.html.

Přesnou shodu využijete především u stránek se statickým obsahem.

Hlavní shoda

Hlavní shoda (anglicky head match) je velice podobná se shodou přesnou. Do hlavní shody se počítají všechny stránky, které stejně začínají.

Když tedy například potvrzovací stránka dokončení transakce obsahuje v URL proměnou, která říká, jaké zboží bylo objednáno, dá se použít Hlavní shoda, je-li proměnná použita na konci řetězce. Například pro /objednano?zbo­zi=123 a /objednano?zbo­zi=321 bude stačit nastavit jako cíl s hlavní shodou jako /objednano.

Důležité je vědět, že stejně jako u přesné shody se jako cíl neuvádí celá adresa, ale až část za doménou.

Shoda běžných výrazů

Tento typ shody (anglicky regular expression match) využijete ve chvíli, kdy vám předchozí dvě varianty nebudou stačit. Taková situace nastává, pokud používáte na stránkách dynamické generování adres. Váš programátor určitě bude vědět, jak s tímto naložit.

V rámci Shody běžných výrazů jde používat Regulární výrazy, které vám umožní vytvářet cíle i z adres, které nejsou vždy stejné. Jde o ty případy, kdy se v rámci URL přenáší velké množství údajů. Stále platí, že jako cíl neuvádí celá adresa, ale až část za doménou.

Podle určení shody poté vyplňte kolonku Cílová adresa URL, kde v našem případě volíme registracehoto­va.html.

Dále již jen zaškrtneme, zda je potřeba rozlišovat velká a malá písmena v URL a nastavíme hodnotu cíle.

Hodnoty cílů

Ke každému cíly můžete přiřadit i jeho hodnotu. Hodnota by měla vyjadřovat přínos, který pro vás splnění daného cíle má. Takto zaznamenané hodnoty cílů se projevují v rámci statistik obsahu vašeho webu ve sloupci $ Index. Pokud se chcete dovědět něco více o $ Indexu, přečtěte si článek Tomáše Raucha: Co může ukázat $ Index v Google Analytics.

Nyní již máte vše potřebné ke sledování cíle nastaveno a můžete cíl uložit, nebo pokračovat v podrobnějším nastavení a nastavit cestu k cíli.


Zpětná vazba