Informace v článku jsou vhodné pro typy webů: článek je vhodný pro web typu e-shop článek je vhodný pro web typu vizitka článek je vhodný pro informační typ webu

Informace o návštěvnících

Na této stránce se dozvíte více o sekci Návštěvníci. Pokud nemáte žádné povědomí o přehledech Google Analytics, nezoufejte. Vše podstatné pro začátek v orientaci se dozvíte na stránce Úvod do používání.

Nástroj Google Analytics vám může o návštěvnících vašeho webu říct opravdu mnoho. V této sekci se dozvíte, kolik návštěv si prohlíželo stránky déle než 2 minuty, kolik se jich na stránky znovu vrátilo, kolikrát se na stránky návštěvníci vrátili, po jakém čase se na stránky vrátili a mnoho dalších užitečných informací.

Právě pohyb návštěvníků po vašich stránkách je to, co vytváří podstatu většiny následujících statistik. Podívejte se, jaké všechny kategorie se v Informacích o návštěvách skrývají: 

Položky panelu Návštěvníci

V rychlosti si představíme sekce, ze kterých zjistíte nejdůležitější informace o vašich návštěvnících. Stručný přehled kategorii jste již viděli na řídícím panelu.

Nenechte se zmást množstvím dat, kterými vás Google Analytics v prvních chvílích zavalí. Ukážeme vám, jaká data jsou právě pro vás ta klíčová a kterým není nutné věnovat tolik pozornosti. 

Doporučujeme sbírat co nejvíce dat: nikdy nevíte, jakou statistiku budete potřebovat. Pro vyhodnocování je podstatně lepší zaměřit se jen na zásadní metriky a ukazatele, se kterými vás podrobně seznámíme v části Vyhodnocování.

Vizualizace na mapě

S každým připojením na internet a návštěvou libovolné stránky nese každý uživatel sebou svoji jedinečnou IP adresu. Na základě této adresy je možno určit vaši přibližnou polohu, kterou může být například země, ale i konkrétní město. V Google Analytics si můžete zobrazit zajímavé přehledy, které ukazují, z jakých částí světadílů, zemí či měst vaše stránky návštěvníci navštívili.

Tento přehled má mnoho uplatnění. Většinou se však hodí v případech, kdy máte s určitou lokalitou nějakou spojitost. Může se jednat například o servis cyklistických kol v Plzni. V takovém případě vás nejspíš nebudou až tak zajímat návštěvy z východních Čech. Stejně tak můžete například sledovat, jakým způsobem se projevila letáková kampaň na váš e-shop, kterou jste připravili v Liberci. 

Vizualizace návštěv na mapě

Trendy návštěvnosti

V této kategorii se nachází mnoho sekcí, ze kterých nejspíše nejvíce oceníte část s názvem Míra opuštění (v angličtině Bounce rate).

Míra opuštění je velice zajímavý ukazatel, který vám řekne, jaké procento návštěv přišlo na vaši stránku a nepřešlo na žádnou další stránku vašeho webu.

Ukazatel míry opuštění se od většiny ostatních ukazatelů liší především tím, že se snažíte dosáhnout co nejnižší hodnoty. Na druhou stranu, vysoká míra opuštění nemusí vždy znamenat nějaký nedostatek na stránkách.

Příklad:

1) Vysoká míra opuštění signalizuje nedostatek například v situaci, když se snažíte poutavým inzerátem nalákat co nejvíce návštěvníků na stránky. Například, když v inzerátu uvedete „Pojištění na cesty sjednané do 3 minut!“ a po kliknutí se stránka půl minuty načítá a návštěvníka překvapí dlouhým a nudným formulářem. V takovém případě je dobré se zamyslet nad obsahem stránky a textem inzerátu.

2) Vysoká míra opuštění nemusí signalizovat nedostatek například v situaci, kdy uživatel ve vyhledávači zadá velmi specifický výraz „servis kol Praha Vysočany otevírací doba“ a nasměrujete takového návštěvníka na stránky s kontakty vašeho servisu. Uživatel se na stránkách dozví hledanou informaci a ze stránky odejde. V takovém případě nemůžeme vysokou míru opuštění přičítat špatné optimalizaci.

Loajalita návštěvníků

V přehledech loajality návštěvníků získáte informace o uživatelích, kteří vaše stránky navštívili více než jednou. Zjistíte například, po jakém čase, či kolikrát se na váš web vrátili.

Věrnost

Jaká část návštěvnosti se na vaše stránky vrací? S tímto vám pomohou přehledy věrnosti návštěvníků. V rámci nových a vracejících se návštěvníků můžete vidět poměr, v jaké míře se opakují návraty uživatelů na váš web. Vrátili se návštěvníci jednou či pětkrát?

Mezi takovými uživateli zjevně bude nějaký rozdíl a při jeho pochopení můžete lépe poznat své návštěvníky.

Ukázka loajality návštěvníků (počet návštěv jednotlivých návštěvníků)

Aktuálnost

Aktuálnost navazuje na statistiku Věrnosti. Přehled uvádí, jak často se jednotliví uživatelé vracejí v rámci delšího časového období.

Tip: Mnohem lépe dokážete pracovat s údajem aktuálnosti na úrovni vlastních segmentů, kde můžeme porovnávat chování často se vracejících uživatelů, kteří splnili váš cíl s ostatními, kteří váš cíl nesplnili. Více se dozvíte v části o vyhodnocování.


Zpětná vazba