Informace v článku jsou vhodné pro typy webů: článek je vhodný pro web typu e-shop článek je vhodný pro web typu vizitka článek je vhodný pro informační typ webu

Informace o obsahu webu

Nyní si projdeme sekci Obsah v Google Analytics. Zjistíte, jak využít dané přehledy k určení, jak se uživatelé na vašem webu chovají. Na základě těchto informací si můžete udělat věrohodný obrázek například o tom, jaké stránky návštěvníky nejvíce zaujaly a jaké naopak většinu návštěvníků odradily.

Nejnavštěvovanější stránky

Tato sekce obsahu je důležitá především pro pochopení vytíženosti jednotlivých částí vašeho webu. Vědět, kde se vaši návštěvníci nejvíce zdržují, je dobrá věc. Minimálně proto, abyste dokázali určit, co je pro návštěvníky skutečně zajímavým obsahem a co uživatele zajímá jen okrajově.

Ukázka porovná Zobrazení stránek a Unikátního zobrazení stránek

V rámci přehledu se pro každou stránku zobrazuje počet zobrazení a unikátní počet zobrazení. Jak můžete vidět, počet unikátních zobrazení není nikdy větší než počet zobrazení. Počet unikátních zobrazení je totiž vázán na konkrétní návštěvu. Když se například během jedné návštěvy webu 2× vrátíte na domovskou stránku, započítají se během návštěvy 3 zobrazení stránky, ale jen jedno unikátní zobrazení stránky.

Další měřenou hodnoty jsou průměrný čas na stránce, který udává průměrnou dobu, po kterou si návštěvníci konkrétní stránku prohlíželi.

Jestli vás zajímá sloupec $ Index, podívejte se do článku: Co může ukázat $ index v Google Analytics.

Nejlepší vstupní stránky

Uživatelé mohou přijít na jakoukoli stránku našeho webu. Titulní stránka je vstupní stránkou jen pro část vašich návštěvníků. 

Je dobré vědět, které stránky uživatelé vidí jako první. Hlavně k nim by se měla upírat naše pozornost, pokud budeme chtít vylepšit naše stránky. Pro lepší uchopení je dobré zaměřit se jen na jeden typ zdroje návštěvnosti, například na přístupy z vyhledávání.

Analýza na stránce

Tento přehled zobrazí obrázek vaší stránky. K odkazům, které na stránce máte, přidá procento, které určuje míru prokliknutí daného odkazu. Při najetí myší na daná procenta získáte ještě detail daného odkazu. Tato analýza vám rozhodně může pomoci v pochopení, které odkazy na vašem webu fungují a které ne.

Sledování událostí

Z principu fungování Google Analytics se při měřeních můžete často dostat do situace, kdy nebudeme schopni změřit pro vás důležitou akci uživatele, jako třeba:

  • Počet stažení vašich ceníků v souborech PDF.
  • Počet prokliků odkazů na váš kontaktní e-mail.

Sledování událostí je řešením pro tyto případ. Použijete jej, pokud po akci uživatele nenásleduje otevření další stránky vašeho webu. Je nutné upravit měřící kód takových částí stránek. Více se o sledování událostí dozvíte v sekci věnované cílům.

V části o Obsahu jste se dověděli, co všechno najdete v rámci této kategorie. Umíte teď snadno poznat, kde a jak se vaši uživatelé pohybují.

Dívejte se na data tak, jak potřebujete

V Google Analytics je vždy několik možností zobrazení dat, která máte právě zobrazeny. Základní zobrazení je uvedeno grafem, za kterým následuje většinou tabulka s konkrétními daty. Nicméně právě zobrazení dat pomocí tabulky není jediný způsob, jak data zobrazit. Většina přehledů v rámci Google Analytics má i jiná možná zobrazení, kterými jsou:

  • Tabulka
  • Procento (Koláčový graf)
  • Účinnost
  • Srovnání
  • Kontingenční tabulka

Zkuste si přepnout zobrazení a sledujte, jaký jiný pohled vám to ukáže. Přepnutí se provádí ikonou na pravé straně obrazovky.

Změna zobrazení dat

Příklad: Jiné než tabulkové zobrazení dat vám může v mnoha případech zpřehlednit danou statistiku.  Na webu je vysoká Míra opuštění. V Google Analytics se podívejte do sekce Obsah do podsekce Nejlepší vstupní stránky. V rámci nastavení zobrazení přepněte na srovnání a jako hodnotu vyberte Míru opuštění.  Nyní můžete vidět přehled nejnavštěvova­nějších stránek vaší webové prezentace, obohacený o přehledné grafické zobrazení. Hned je tedy možné přistoupit ke změnám a opravám těch stránek, které mají horší míru opuštění.

Zobrazení data pomocí porovnání s průměrem webu


Zpětná vazba