Informace v článku jsou vhodné pro typy webů: článek je vhodný pro web typu e-shop článek je vhodný pro web typu vizitka článek je vhodný pro informační typ webu

Zdroje návštěvnosti

V této části se dozvíte, jak pracovat s přehledy zdrojů návštěvnosti v Google Analytics. Zjistíte, odkud k vám na web návštěvníci přicházejí.

Každý uživatel se na vaše stránky musel nějak dostat. V zásadě jde říci, že jsou 4 způsoby, jak to udělat. Tyto Google Analytics rozeznává následovně:

  • Přímá návštěvnost (Direct)
  • Odkazující stránky (Referring)
  • Vyhledávače (Organic)
  • Kampaně a ostatní zdroje

Přehled zdrojů provozu

Nejdůležitější přehledy ze sekce „Zdroje návštěvnosti“ jsou níže představeny.

Přímá návštěvnost

Uživatelé z přímé návštěvnosti s největší pravděpodobností vaše stránky znají, protože na ně přišli tak, že vypsali přímo adresu vašeho webu do prohlížeče.

Do této kolonky spadne i návštěvnost, u které Google Analytics nerozpozná zdroj návštěvnosti.

Odkazující stránky

V sekci Odkazující stránky zjistíte, které z webů, na kterých máte umístěn odkaz na vaše stránky, vám přivedl nejvíce návštěvníků stránek. Dokážete tak například snadno poznat, kam na internetu má cenu umístit svou reklamu. 

Na základě tohoto přehledu můžete například vypnout reklamu na webu, ze kterého na vaše stránky přicházejí uživatelé, kteří si nic nekoupili, nebo stránku hned opustili.

Vyhledávače

Zdroje s pojmenováním „Vyhledávače“ řadíme mezi jedny z nejdůležitějších, protože vypovídají o návštěvnících, kteří přišli na váš web přes vyhledávání. Od ostatních zdrojů nám vyhledávače poskytnou ještě jeden zajímavý údaj, kterým je tzv. klíčové slovo. Jako klíčové slovo ve spojení s vyhledávači označujeme hledaný výraz neboli frázi, kterou uživatel zadal do vyhledávače a na základě které se zobrazily vaše stránky ve výsledcích. Máte tak možnost zjistit, co uživatelé na internetu hledali, než se dostali na vaše stránky.

Google Analytics v základním nastavení umí rozeznat světové vyhledávače, jakými jsou Google, Yahoo!, Bing a mnoho dalších. Z českých vyhledávačů rozezná pouze Seznam.cz. Pro většinu uživatelů toto rozdělení rozhodně stačí. Pokud však chcete zjistit, přes jaká klíčová slova přišli uživatelé z ostatních českých vyhledávačů, je možné toho dosáhnout pomocí úpravy měřícího kódu Google Analytics.

Klíčová slova

K vyhledávačům se velmi úzce váže i přehled zobrazující, jaká klíčová slova přivedla uživatele na vaše stránky.

Tip: Zkuste si seřadit klíčová slova podle Míry opuštění (Bounce rate) a následně zaškrtněte vážené třídění. Přehled vám ukáže, jaká klíčová slova zadali uživatelé, kteří nebyli vaším webem příliš zaujati a hledané informace zde nejspíše nenašli.

Na základě podobných reportů můžete začít upravovat obsah webové stránky tak, aby více odpovídat tomu, o čem stránky skutečně jsou. Podpořte ty hledané výrazy, které pro vás z vyhledávačů přivádějí nejrelevantnější uživatele.

Nastavení váženého třídění pro lepší přehlednost tabulky

Kampaně

V části věnované kampaním si můžete lehce zobrazit statistiky týkající se vašich internetových kampaní. Váže se k tomu předpoklad, že si své kampaně předem řádně označíte. Označení se provádí pomocí parametru v cílové adrese, který jednoznačně určí, o jakou kampaň se jedná. 

Připravili jsme pro vás Pomocníka pro nastavení kampaní, s jehož pomocí snadno odkaz vytvoříte. Pomocník vám pomůže vygenerovat adresu a ulehčí vám práci, takže stačí jen vložit vytvořenou adresu do vaší reklamy. Každý, kdo pak přes takto upravený odkaz přijde, bude automaticky zařazen mezi uživatele, kteří přišli z kampaně.

Příklad: Pokud chcete označit vaší kampaň na Facebooku, musíte tuto kampaň také označit. Doporučuje si jako zdroj kampaně označit facebook, jako medium kampaně CPC (pokud platíte za proklik) a jako název kampaně můžete použít například jméno vaší facebookové stránky. Výsledný zápis adresy může poté vypadat například takto: http://www.jak­meritweb.cz/?ut­m_source=face­book&utm_medi­um=cpc&utm_cam­paign=webovaa­nalytika

Shrnutí

V části o zdrojích návštěvnosti vašeho webu jste zjistili, jak se uživatelé na váš web dostávají. Nyní byste měli být schopni analyzovat, z jakých zdrojů na váš web přicházejí návštěvníci a jak jsou tito návštěvníci relevantní. Jednotlivé zdroje umíte navzájem srovnat a vyhodnotit, do kterých zdrojů by se vyplatilo více investovat a jaké naopak přestat podporovat.

následující části se zaměříme na obsah vašich stránek, který je pro příchozí uživatele vašeho webu klíčový. Zanalyzujeme si jednotlivé stránky a ukážeme si, jaké informace můžeme ze stránek získat.


Zpětná vazba