Informace v článku jsou vhodné pro typy webů:

A/B testování

Metoda testování a vyhodnocování úspěšnosti provedených změn na webové stránce. Skupinám návštěvníků jsou předkládány různé varianty stránky a sleduje se, která varianta funguje lépe.


Zpětná vazba