Informace v článku jsou vhodné pro typy webů:

AJAX

Jedná se o technologii používanou pro vytváření webový stránek schopných měnit obsah bez znovunačtení celé stránky. AJAX je zkratka pro Asynchronous JavaScript and XML. 
Zpětná vazba