Informace v článku jsou vhodné pro typy webů:

Cesta k cíli

Sledování dosažení cíle uživatelem prostřednictvím jednotlivých kroků, které předchází cíli. Tyto kroky dávají dohromady cestu k cíli. Příkladem mohou být kroky objednávacího procesu internetových obchodů.Zpětná vazba