Informace v článku jsou vhodné pro typy webů:

Identifikátor účtu GA

Jednoznačné určení konkrétního účtu v GA ve tvaru UA-00000000–1, kde poslední číslice oddělená pomlčkou určuje pořadí profilu při použití více profilů v jednom účtu.Zpětná vazba