Informace v článku jsou vhodné pro typy webů:

Kampaň

Určitá reklamní akce jasně ohraničená časem a svým rozsahem.


Zpětná vazba