Informace v článku jsou vhodné pro typy webů:

Metrika

Hodnota pro vybrané charakteristiky. Pokud osa X představuje dimenze, podle kterých rozdělujeme návštěvníky, metrika je číslo na pomyslné ose Y. Příkladem metriky je počet návštěv, průměr doby strávené na webu atp.Zpětná vazba