Informace v článku jsou vhodné pro typy webů:

Session

Záznam o jedné návštěvě jednoho uživatele na stránkách. Při zavření stránek a jejich opětovném otevření se pro daného uživatele nastavuje nové sezení (session).


Zpětná vazba