Informace v článku jsou vhodné pro typy webů:

Vlastní segment

Nastavení pravidel pro určitý segment, pod kterým se rozumí rozdělení návštěvníků dle určitých kritérií do skupin. Google Analytics umožňuje vytvoření vlastních segmentů, které poté můžete využívat opakovaně a není nutné je vždy nastavovat znovu. Tyto segmenty spadají do kategorie vlastních segmentů.


Zpětná vazba