Informace v článku jsou vhodné pro typy webů:

Vstupní stránka

Stránka, na kterou je uživatel odkázán po kliknutí na odkaz. Tato stránka hraje významnou roli pro rozhodování uživatele, zda si obsah stránek přečte či ne, neboť jde o první stránku, kterou navštíví.Zpětná vazba