Informace v článku jsou vhodné pro typy webů: článek je vhodný pro web typu e-shop článek je vhodný pro web typu vizitka článek je vhodný pro informační typ webu

Které ukazatele sledovat a co porovnávat

Pro sledování webové prezentace jsou zásadní předem vytyčené cíle. I cíl v podobě nákupu však má více úrovní, jak je možné jej sledovat. Můžeme například měřit průměrnou hodnotu objednávky nebo míru konverze našeho webu. 

Abyste věděli, podle čeho se řídit, by vám měly pomoci nadefinované ukazatele. Podle těchto ukazatelů musíte vyhodnocovat, jak se kampani daří či nedaří. Většinou se pro takové ukazatele používá označení Key Performance Indicators (KPI), tedy Klíčové ukazatele výkonnosti.

Hodnota KPI se udávají jako procentuální poměr, nebo jako konkrétní číslo, které se během času mění. Tuto hodnotu zaznamenáváte a sledujete její vývoj. Dále byste si měli stanovit nějaké konkrétní číslo, pod které by tato hodnota neměla klesnout, a akce, které uděláte v případě výkyvů.

Příklad: Vaším cílem je investovat do reklamních kampaní takové množství peněz, které bude nejlépe zhodnoceno. Investice do reklamy se pohybuje okolo 20 000 Kč měsíčně a příjmy z této kampaně se pohybují v rozmezí 22 – 25 000 Kč. Pro zjednodušení neuvažujeme další náklady. V takovém případě můžeme nastavit si KPI například na poměr příjmů a výdajů, tím pádem se pohybuje od 110% do 125%. Nastavíme si minimální přijaté KPI na 105%. V situaci, kdy bude KPI například 100%, nebo ještě nižší, je to pro nás impulz abychom okamžitě začali řešit, co se na straně příjmů nebo výdajů stalo.

Protože každý má webovou prezentaci založenou s jiným cílem a s jiným očekáváním, i klíčové ukazatele se odlišují. Na druhou stranu jde celkem snadno najít určité skupiny, které se budou mít KPI velmi podobné. KPI se mohou měnit i podle toho, v jaké životní fázi se web nachází: zda se jedná o zcela nový e-shop a nebo o jednoduchou informační prezentaci zavedené společnosti se zvučným jménem.

Sledovaných metrik by nemělo být mnoho. Ideální je jedna hlavní metrika a dvě až tři doplňující metriky, abyste měli kontrolu nad celkovým výkonem webu. Protože se klíčové parametry odvíjejí od cílů webu, a tím i od typu webu, rozdělili jsme nyní popisy KPI podle typů webu:


Zpětná vazba