Informace v článku jsou vhodné pro typy webů: článek je vhodný pro web typu e-shop článek je vhodný pro informační typ webu

Segmentujte návštěvnost

Segmentací se rozumí rozdělení návštěv podle určitého kritéria. 

Segmentaci uživatelů jsme již ukazovali na mnoha příkladech – už víte, jak se podívat na návštěvnost pouze z vyhledávačů a jak porovnávat návštěvy z určitých klíčových slov.

Co ale když chcete znát určitý typ návštěv, který má více specifik? Můžeme například chtít vyhodnotit uživatele, kteří přišli na váš web z placené kampaně, prohlédli si více jak 10 stránek, ale nesplnili žádný z cílů.

V takovém případě využijete v Google Analytics tzv. pokročilou segmentaci, se kterou se nyní seznámíme. Na konci kapitoly budete schopni sami použít a vytvořit vlastní segmenty tak, aby vám pomohly s vyhodnocením situace na vašem webu.

Proč segmentovat

Jak říká Avinash Kaushik, jeden z hlavních propagátorů Google Analytics, nic vám nedokáže tak znepřehlednit pravdu jako průměr. Přesto Google Analytics často prezentuje data právě v průměrech. Je tedy třeba tyto průměry nějak segmentovat, abyste mohli naměřená data lépe interpretovat.

Nenechte se ukolébat čísly jako „Průměrný čas na stránkách je 3 minuty“. Je třeba sledovat, jak se mění průměrný čas v rámci sekcí webu a v rámci různých druhů návštěvníků. Zde tedy přichází na řadu segmenty.

Příklad: Váš informační web, který má primárně za cíl poskytnout návštěvníkům kontakt na vás, má průměrnou dobu strávenou na stránkách 3 minuty. Tuto informaci můžete ale dále segmentovat a dovědět se několik zajímavých věcí.

Jděte do sekce Návštěvníci a podsekce Loajalita návštěvníků, kde je možnost zobrazení Délky návštěv. V rámci statistik Délky návštěvy poté můžete vidět rozdělení do různých časových intervalů.

Myslíte si, že se toto chování liší pro nové a vracející se uživatele? K tomuto porovnání vám pomůže pokročilá segmentace.

Segmentace podle návštěv a doby trvání návštěvy

Výchozí segmenty

Výchozí segmenty jsou nadefinovány v Google Analytics a obsahují základní možnosti, které odpovídají některým důležitým rubrikám. Na začátku zůstává aktivní segment Všichni návštěvníci, který žádné uživatele nevyřazuje.

Mezi dalšími výchozími segmenty naleznete například:

  • Návštěvníci z přirozeného vyhledávání.
  • Návštěvnost z odkazujících stránek.
  • Návštěvy s konverzemi.

Umístění volby segmentů v pravé horní části nad výběrem data

Tyto segmenty najdete již připravené. Vyzkoušejte si je.

Ukázka výchozích a vlastních pokročilých segmentů

Tip: Zajímavé výsledky můžete získat za pomoci srovnání návštěvníků z placeného a přirozeného vyhledávání. Pokud zvolíte segment Návštěvnost z odkazujících stránek a podíváte se na nejčastější vstupní stránky, uvidíte, co se na vašem webu lidem líbí tak moc, že na to odkazují.

Vlastní segmenty

Vlastní segmenty umožní kombinovat více podmínek najednou. 

Příklad: Aby vaše stránky získaly více relevantních návštěvníků, investovali jste peníze do optimalizace pro vyhledávač Google na konkrétních 5 klíčových slov. Nyní byste rádi zpětně zjistili, zda a v jakém rozsahu se investice vyplatila.

K tomu abyste mohli takto vymezenou skupinní návštěvníků oddělit od ostatních, použijete vlastní pokročilou segmentaci a to následujícím způsobem.

Po rozkliknutí segmentace uvidíte možnost Vytvořit nový rozšířený segment.

Nyní se nacházíme v jednoduchém editoru na vytváření segmentů, kde na levé straně máme modře metriky a zeleně dimenze, které můžeme použít pro náš segment.

Dimenze a Metriky pro vlastní segmentaci

Když si vyberete metriku nebo dimenzi, co chcete použít, jednoduše ji můžete přetáhnout do vyznačeného pole. Google Analytics vám začne automaticky našeptávat, jaké hodnoty můžete vybrat.

V našem ukázkovém případě vybereme dimenzi Zdroj, který se přesně shoduje s hodnotou google.cz, pomocí logické spojky „a“ (zároveň) přiřadíme metriku Zobrazení stránek s hodnotou vyšší než 5. V poslední řadě přidáme opět pomocí spojky „a“ dané klíčové slovo.

Výběr segmentu nebo Metriky

Po nadefinování vlastního segmentu a pojmenování můžeme segment otestovat. Google Analytics nám hned zodpoví, kolik z celkového počtu návštěv ve sledovaném období odpovídá námi zadaným kritériím. Poté stačí segment jen uložit. 

Neměli byste přehlédnout možnost sdílet segment s dalšími profily v jenom účtu. Pokud tedy máte více účtů, nemusíte segmenty vytvářet znovu a znovu.

Výsledek testování segmentu a jeho uložení

V rámci pokročilých segmentů jde vytvořit skutečně nepřeberné množství uživatelských skupin, které mohou mít pro vaše chápání návštěvníků zásadní význam. Pokročilé segmenty se ukládají společně s daty do Google Analytics, takže při dalším spuštění budete mít opět vaše oblíbené segmenty připraveny.

V další části se budeme zabývat filtry. Filtry jsou neocenitelnou funkcí Google Analytics, a proto je určitě dobré umět s nimi pracovat. Pomohou vám například v tom, abyste do výsledků svého webu nepočítali i své vlastní návštěvy a vaše testovací objednávky.


Zpětná vazba